Indijos Juvelyrika

GPBRAMUL-53013

Pirmasis žingsnis kuriant gražus užsakym? brangakmenis yra sukurti ?dom? dizain?. Tomas Edisonas sak?, kad išradimas yra 1% ?kv?pimo ir 99% prakaito.Kai jis ateina ? užsakym? suprojektuoti papuošalai, skai?iai yra atstatomi – Projektuojant gražus, asmenin? brangakmenis yra 99% k?rybiškumas ir ?domus, o gal, 1% darbo. Dauguma užsakym? suprojektuoti brangenyb?s šv?sti ypating? žmog? ar ?vyk?: Taigi, perlas dizainas tur?t? atlikti ypating? reikšm? tiek k?r?jo ir d?v?tojui.Yra daug b?d?, kaip papildyti “asmeninius darbus”, kad užsakym? brangakmenis. Štai keletas id?j?: Sag?s ir pakabu?iai jau seniai vitrinos Miniati?rini? portret? artimuosius ir specialiose vietose. kartais portretai matomai dažytos, emaliuotas arba išgraviruotas iš brangakmenis paviršiaus; kartais jie pasl?ptas paslaptis skyrius! Arba, per pastar?j? šimtmet? stilius žinomas kaip “Akrostihs papuošalai” buvo populiarus. Be Akrostihs papuošalai fraz? ar pavadinimas yra “išd?styti” naudojant pirm?sias raides brangakmeni? pavadinim?.Pavyzdžiui, žiedas komplektas su keturiais akmenimis – žadeito, uvarovitas granato Diamond ir iolite – b?t? atlikti slapt? pranešim? “Judi”. Galiausiai, užsakym? suprojektuoti perlas gali b?ti individualizuotas, ?traukiant special? brangakmenio, spalv? ar motyvas, kuris turi ypating? tai reiškia, kad d?v?tojui.Dažnai papras?iausias dizainas vykdo giliausi? prasm?. Kurdami pasirinktin? brangakmenis, yra trys svarb?s gair?s reikia vadovautis: 1.Leiskite sau ir savo juvelyras pakankamai laiko sukurti brangakmenis, kuris bus tikrai ypatinga ir ilgalaik? grož?.Pagal užsakym? perlas, kurio dizainas yra skubotas ar pavojus dažnai atrodo nepatogi ir neišsami.(Edas pastaba -. Jei j?s planuojate sukurti ypatinga brangenyb? Kal?d? atostog? sezonui, tur?tum?te prad?ti projektavimo proces? lapkri?io pradžioje.) 2.Vaidino platus ieškant dizaino id?jos.Galimi ?kv?pimo šaltiniai yra antikvariniai ir senoviniai papuošalai, brangenyb?s iš kit? kult?r? ir šiuolaikinio juvelyrikos dizaino.?rašo žurnalas Skelbimai ir katalogas aukcionai dizaino id?jos galb?t nor?site ?traukti ? j?s? brangakmenis. 3. Dirbti su dizainerio, kuris pad?s jums sustiprinti ir išaiškinti savo id?jas. Dizainas tur?t? b?ti J?s? asmeninis pareiškimas skon? ir gyvenimo b?das.B?kite atsarg?s A “dizaineris”, kurie “žino, k? jums reikia” ar dirba iš nuvalkiotas kataloge komercini? modeli?. Tuo Bijoux nepaprastas, m?s? dizaineriai ir Gemologists gali pad?ti jums sukurti ilgalaik?s grož? ir vert? brangakmenis. Mes dirbsime su jumis išversti savo id?jas ir jausmus ? išties unikalus brangakmenis ?kv?p? asmenini? prasmi?.

Kaip Strike Gold su moterimis – 15 Grave elges?, Moterys bjauriuosi

mult-color-semi-precious-gemstone-silver-pendants-307

J?s turite suprasti, tuo pat pradži?, kad yra tam tikri veiksmai, kurie dirginti ir atbaido moteris. Kaip mes t?sti toliau, mes duos jums daug galimybi? rinktis, atsižvelgiant ? tokius aspektus vyr? elgesys, kuris savo ruožtu nuo moter? ir b?dus išvengti ekranas toki? manier?. 1. Lipnus / Needy Elgesys Kai rodote Priglud?s “Aš -need-you-visi-the-time” poži?r?. Tai kyla daugiausia iš pastovios baim?s prarasti ar nesaugumo jausmas vyrams. Jei apdalinti jausmas moteriai, kad be jos jums žus, nes manote, kad taip labai nesaugus, jis tikrai ketina ?d?ti j? išjungti. Kaip skambinti jai milijon? kart?, jausmas pavyd?jau savo draugais, resenting visas ar nieko, kad ji kam nors kitam, išskyrus jus, yra veikla, kurios visiškai sužlugdyti moters laisv?s jausmas ir ji išnyks ne pirm? pasitaikiusi? prog?. 2. ?ž?lus Kai rodote per agresyvus arba Uparty elges?. Ypa?, kai kalbama apie seksualinius santykius, kai kurie vyrai buldozer? savo keli? ir priversti moteris pataikauti tokio akto.Ir, žinoma, v?liau stebisi, kod?l jie niekada kil?s jokio malonumo iš jo. 3. Pasigirkite / D?l puiki? Moterys tikrai neken?iu tai. Ji gali b?ti laikinai sužav?tas su savo Braman?ba, bet su savo nuolatinio pasakojimo “aš” istorijos – ji tikrai nuobodu. Ir vis? svarbiausia, ne manote j?s tur?tum?te tur?ti savo susidom?jim? suteikiant detaliai dalies dalis, o ne visa tai vienu ypu. 4. Piktas ar Smurtinis Temper Traukinio savo prot? tam, kad išmokti kontroliuoti savo nuotaikas ir adekva?iai nuotaika. Kontroliuojamas elgesys yra ženklas arba rafinuotas žmogus. Ir moteris negali tur?ti tik?jim? žmogumi, kuris praranda savo marškin?lius ar pu?ia dažnai.Ji bus baim?je jums, bet j?s negalite laim?ti savo pasitik?jim?. 5. nejautrumas Tai nereiškia, sakydamas grubus žodžius jai; tai reiškia, kad negali pareikšti jai, kad jums yra šviesos ner?pesting? ir ?domus mylintis nuotaikos. 6. nuobodus Vyrai atrodo nuobodus daugiausia, jei jis yra nedr?sus ar drovus ir jis nesugeba rodyti savo tikr?j? charakter?, jo persona. 7. Pasyvus ir Neryžtingas Moterys jau?iasi labai saugus, kai jos vyras gal?t? imtis skubi? sprendim?, klijuoti savo sprendimus ir rodo kit? lyderio savybes. Tada apdalinti b?ties kontroliuoti situacijas, kad gal?t? suteikti jai signal?. 8. B?kite geras klausytojas Nustokite ieškoti jos pieno liaukos poky?iams ir klausytis. Tada padaryti j? jaustis svarbus. 9. Stotel? yra šykštus ir vidutinis Tai nereiškia, kad j?s potvyni? jai brangi? dovan? vis? laik?, bet jei ant datos ir kavin?je … b?ti pasireng? apmok?ti s?skait?. Riteriškumas dar moka. 10. Neb?k neišaukl?tas Kai kurie vyrai mano, jei jie veikia šiurkšti ir Je??cy su moterimis, jie duos tam tikr? ma?o ?vaizdžio r?šiuoti, arba rinkti užuojautos nat?ra, tod?l, kad kitas žingsnis ji imsis yra atkurti j? psichiškai ir bendradarbiauja su jo poži?ris. Pagalvok dar kart?. 11. Bandant per sunku Kai kelti b?ti pasireng?-bebras. Nusivylusios ?tikti. Ji pradeda gauti atsarg?s ir skeptiški. 12. Lytis ant Mind Tai puikiai gerai pasimyl?ti savo proto. Tai nat?ralus ir moterys turi t? mint? taip pat. Bet jei j?s poži?ris jai tai kaip vienintelio darbotvark?s susitikimo j?, ir ji veiks gyvenime, ir jums nebus net gauti antr? šans?. 13. Išmokti atsipalaiduoti Moterys mano, kad tai malonu b?ti su atsipalaidav?s, ramus ir elgsenos kontroliuojamoje žmogus. Praktikos savidrausm?s men? 14. Stop einantis Besiginantis Jei d?l kokios nors priežasties, j?s rasite A pražangos nuotaikos moters, sustabdyti veikiantis gynybinis ir suteikti jai savo istorij?. B?kite malon?s, ir supratimas. ?valdyti savo prot? tam, kad išlaikyti emocijas plaukioja išjungti. 15. Ugdant teigiam? r?mo proto Neigiamas poži?ris yra tikras ne-ne daugumai moter?.

Radau savo niš? Making Gemstone Juvelyrika

STCBDAJ-1014

Yra keletas dalyk?, labiau patenkinti nei padaryti kažk? sau ir kad gal?t? išdidžiai parodyti gatav? produkt? su šeima ir draugais. Dar geriau yra galimyb? parduoti savo k?rinius kitiems. Kai jis ateina ? pri?mimo brangakmenio papuošalai yra vos keli žingsniai, kuri? galite imtis, siekiant pagerinti j?s? šansai yra s?km?. Pirma, nuspr?sti, kokio tipo papuošal? norite padaryti, ar žiedai, kolj?, apyrank?s ir sag?s kart? pro preliminaraus projektavimo stadijoje, šis procesas yra gana panašios. Vienas iš didžiausi? sprendim? tur?site padaryti yra pinig? galite išleisti pri?mimo brangakmenio papuošalai. J?s? asmeninis biudžetas bus nustatyti, kokio tipo akmenys galite sau leisti, o iš ten galite nuspr?sti d?l nustatymo, kur? reikia naudoti, kad ypa? akmens tipo. Kai kurie žmon?s, dalyvaujantys priimant brangakmenio papuošalai pirks, arba padaryti, nustatym? gabalo ir tada medžioti tinkamo akmens viet?. Kiti rasite tai, k? jie mato, kaip puikus brangakmenis, o tada bandyti arba rasti arba padaryti savo nustatymus, kad tilpt? ? akmen?. Nors bet kuriuo atveju dirbs, ji padeda tur?ti omenyje id?ja, tipo ir dydžio akmen? arba nustatant j?s norite, jei ieškote kito. Pastovumas ieškoma akmens montavimo Galimos nustatymo brangakmenio ? nustatymo pasirinkimas yra kei?iami su daug papuošal? k?r?jai renkasi klijai akmen? ? aplinkoje. Su kai kuriais nustatymais, tai gali b?ti vienintelis pasirinkimas, o kiti nustatymai gali tur?ti bendable kraštus, kad gali nusimesti aplink akmen? laikykite j? tvirtai savo vietoje. Kai kurie iš ši? pri?mimo brangakmenio papuošalai galb?t nor?site naudoti abu metodus tuo pa?iu gabalas, siekiant užtikrinti, kad vyksta nuolat. Jei esate priimant brangakmenio papuošalai naudojant Netaurieji metalai, tur?tum?te b?ti atsarg?s apie akmen? j?s naudojate. Nors daugelis mano, brangakmeni?, kad tie, didel?s vert?s, pavyzdžiui, deimant?, ametistas, safyras ar rubinais, kiti gali pažvelgti ? kvarco turimos tuo mažiau išlaid?, bet su didesne ?vairi? spalv? ?vairov?. Atsižvelgdama juos supjaustyti ir nugludinti yra daug laiko atimantis procesas, ta?iau daug akmen? yra komerciškai prieinamas jau tvarko už priimtin? kain?. Jei kyla akmuo supjaustyti pagalvokite, ar ji pritaikyta, kad tilpt? nustatym?, ? kuri? ji bus patalpinta. Nors tai gali sumenkinti akmens vert? arba jos geb?jimas b?ti ?jungtas ? kit? nustatym? v?liau, tai pad?s padaryti nustatymas saugesnis.

Juvelyrika atvejais ir J?s? Juvelyrika

GPEMUL-52051

Papuošalai atvejai ar kitaip žinomi kaip papuošal? d?žut?s yra svarb?s, nes jie saugiai laikyti savo vertingus juvelyriniai dirbiniai. Tipiškas papuošalai atvejis paprastai yra sta?iakampio formos, nors mes galime juos rasti ?vairiausi? form? šiandien. Ji gali arba negali tur?ti veidrod? d?l jos viršutinio voko viduje. Apatin? pus? yra paprastai sudaryta iš specializuot? skyri? arba pad?klai saugoti ?vairi? tip? juvelyrikos kaip karoliai, auskarai, apyrank?s, kojos papuošaluose, žiedai, apyrank?s ir tt Interjero paprastai liniuotas su aksomo ir ji turi arba yra užsegimas su fiksatoriumi ir sunumeruota kartu ar bet kurios kitos formos spyna užtikrinti, kad turinys saugum?. Juvelyrika atvejais b?na ?vairi? spalv?, paprastai tiesiog atspalvi?. Kiti net suprojektuotas su gražiai paruošta puošmen?. Yra nauji ir senovini? tie taip pat. Yra ?vairi? d?žut? stili? moterims, vyrams ir net vaikams. Mergait?s tiesiog myliu papuošalai bylas su muzikos d?ž?s ir ballerinas šoki? viduje, kai byla yra atidarytas. Kitos stilius suaugusi? moter? net atrodyti mažai spinteli?, kurios aukš?io su sukrauti stal?iai tinkamai organizuoti savo akmenis ir brangakmenius. Nors tai gali b?ti tiesa, kad papuošalai atvejis tikrai saugiai laikyti savo papuošalus svarbu atkreipti d?mes?, kad j?s taip pat turite tinkamai r?pintis jais išsaugoti savo vert?. J?s tur?tum?te laikyti savo papuošalus viduje papuošal? d?žut?s ar atvejais, kurie yra liniuotas su minkštu medžiagos, kad b?t? išvengta j? nuo subraižytas. Jei laikyti juos ? d?žes be pamušalas tendencija yra, kad jis b?t? sugadintas prieš kieto paviršiaus poveikio. J?s galite pakeisti juvelyrikos byl? minkšt?j? audini? maišelius. Tai svarbiau, kad j?s juos laikyti atskirai, kad b?t? išvengta ?br?žim?. Tai yra už sekcij? priežastis. Laikykite j? atokiau nuo šilumos ir dr?gm?s, kuri gali pažeisti kai kuri? akmen?. Tai geriausia, kad j?s perkate juvelyrikos bylas su spynos papildomo saugumo. Tai ideali vieta tur?ti savo papuošal? profesionaliai valyti bent kart? per metus. Venkite j? nuo s?ly?io su kvepal? ar kosmetikos priemones, kartais gali sukelti spalvos. Kai keliaujate visada nešiotis su savimi j?s? papuošalai bylas j?s? rankin?je ar nešiotis krepšyje, o ne savo lagaminus. Mes tikime, kad geri juvelyriniai dirbiniai pirkimas yra gera investicija. Nor?dami apsaugoti savo investicijas tinkamai r?pintis jais ir laikyti j? saugiai jums patiks juos daugel? met? ? priek?.

Kaip susieti kaklaraištis mazgas – dizaineris, šilko kaklaraiš?iai

garnet-gemstone-silver-rings-34

Kaip kaklaraištis kaklo kaklaraištis yra problema kiekvienas susiduria, vienu ar kitu metu.Kaklaraištis tarnauja neturi akivaizdaus funkcij?. Vis d?lto, nešioti ar nenešioti kaklaraištis niekada nebuvo klausim?, bet kaip susieti kaklo kaklaraištis. Yra daug r?ši? mazg? galima eksperimentuoti su. Daugelis taut? patinka kaklaraištis kaklo kaklaraištis ir nežinau, kaip susieti kaklaraištis be kažkam raginim? iš kažkas kitas. Kaip ir daugelis iš m?s? yra ?prasta m?gsta nešioti marškin?lius ir džinsus, kad mes prarasime praktik? ir pamiršti gana lengvai. Pirkti dizaineris kaklaraišt? ir prad?ti mokytis, kaip susieti kaklaraištis šiandien! J?s netgi galite sukurti savo naujov? kaklo kaklaraištis mazgas. Kaklo kaklaraištis mazgas gali b?ti kaklaraištis ?vairiais b?dais Dvivietis Windsor kuri Suites už apykakl?s marškin?liai, pus? Windsor mazgas, kuris gali b?ti naudojamas su bet kokia suknel? marškin?liai Four-in-Hand -Knot už standartini? mygtuk? žemyn suknel? marškin?liai ir jos priimtinos visiems progomis, bet ne už kiekvien? ?vykius ir Pratt (Shelby) mazgas. Kaklaraištis apima marškiniai mygtukus ir atskleidžia žmogaus k?no vertikal?s. Ji suteikia prabangos ir turtingumo, spalvos ir tekst?ros poj?t?, ? marškiniais ir verslo kostiumas taupymo. Tie kaklo kaklaraištis yra labai geras b?das palikti savo ?sp?d? kitiems. Jei esate tikrai domina d?v?ti kaklo kaklaraištis, tada j?s turite sužinoti apie tai.Jei esate interneto išminties tada jos lengviau jums, kaip internetas yra geriausias šaltinis, mokymosi kur gauti teising? orienty-‘S kaklaraištis kaklo kaklaraištis. Ieškote geriausio svetain?je kultivatorius susieti kaklo kaklaraištis. ?ia yra geriausias svetain?, kur galite rasti tai, kaip susieti kaklaraištis kaklo

Kaip suteikti dovana Fine Jewelry

GPRRON6-66051

Fine Jewelry yra vienas iš labiausiai prabang?s ir išskirtin? dovanos, kurias galite duoti už atostogas ar ypatinga proga. Ta?iau išrinkin?ti puikus gabalas mylimam žmogui ne visada lengva. Kiekvienas žmogus turi savo unikal? skon?, kai jis ateina ? smulki? papuošal?, tod?l renkantis gabalas, kad gav?jas bus nešioti dažnai reikia vis? informacij? apie to asmens stili? ir pageidavimus. Pagunda dažnai praleisti labiausiai galim? pinig?, su mintimi, kad kuo didesnis brangakmeniai gražesn? papuošalai bus. Ta?iau dažniau nei ne, protingas pasirinkimas ne visada yra pats brangiausias daiktas, bet yra punktas, kad geriausiai tinka spinta ir asmens perkate akis. Jei planuojate ?sigyti smulki? papuošal?, tai yra gera id?ja, kad laiko keli? keliones ? daugiau nei vienoje parduotuv?je, kad j?s galite tur?ti laiko, jums reikia palyginti kainas ir stili? keliose skirtingose pardav?j?. Prieš išsiruoš? ? J?s? pirkini? kelion?, pabandyti padaryti išsamiai išnagrin?ti r?ši? juvelyrikos j?s? numatytas gav?jas jau turi. Tai pad?s išlaikyti jus nuo pri?mimo nereikalingas pirkti, bet dar svarbiau, kad gali duoti jums vadov?, kuris pad?s jums pasirinkti geriausi? k?rin? arba nustatyti smulki? papuošal?. Padaryti pastabas apie kokios akmen? yra labiausiai paplit?s esam? rinkin? papuošalai. Nors daugelis moter? ir vyr? patinka turintys plat? akmen?, ji dažnai yra gera id?ja pasirinkti gabalas, kad bus gerai suderinti su auskarai, kolj?, ir žiedai, kad asmuo jau turi. Jei jums atrasti papuošal? d?žut?, kuri jau alsuoja rubinais, pavyzdžiui, j?s tikriausiai gerai pasirinkti element?, kuris apima rubinus kad gav?jas gali d?v?ti element? su atitikimo gabalus, kurie yra jau jo ar jos reguliariai juvelyrikos repertuaro dalis , Taip pat pasteb?site, ar asmuo perkate link?s pirmenyb? vienvie?iai dideli? akmen?, kurie daro labai dr?sus pareiškimas, ar jo ar jos kolekcija apima daugiausia daikt?, kurie sujungti daug maž? akmen? labiau subtilus ir rafinuotas išvaizd?. Jei j?s nesate siaubingai nusimano apie juvelyrikos stili? prasme modernus palyginti klasikini? nustatym?, avangardo, palyginti konservatyv?s vienet? arba bet kuriai spektr?, išilgai kurio Fine Jewelry patenka; nuotraukos gali teikti verting? ?rank? pad?ti jums padaryti j?s? pirkti.Paimkite paprastus vaizdus ar Polaroid nuotraukos kai gav?jo m?gstam? daikt?, o juos su jumis, kai j?s apsipirkti. Prekybos tarnautojas su apmokyti aki? tikriausiai gal?s rankioti svarbi? informacij? iš ši? nuotrauk?, ir tada gal?s nukreipti jus ? gabalus smulki? papuošal?, kurie yra panaš?s pagal stiliaus. Tai gali pad?ti jums ?sitikinti, kad pinigai, išleisti smulki? papuošal? kaip dovana pinigai išleisti, nes konkre?iau gabalas kostiumai gav?jo skon?, tuo dažniau jis ar ji bus link? nešioti j?.

Ar Turkis For You?

mult-color-semi-precious-gemstone-silver-rings-222

Grožis ir istorija turkis yra sunku pranokti! Susig?r? su istorija ir paslaptis tai tikrai žavus akmuo. Turkis istorija datuojamas daugiau nei 6000 met?. Archeologiniai ir literat?ros nuorodos ? akmens ankstesn? krikš?ioniškosios eros penki? t?kstantme?i?. Ji buvo rasta kapaviet?se iš senov?s Egiptas – konkre?iai 4 apyrank?s karalien?s Zar, rasti ant savo mummified rankos.Tai data atgal ? antr?j? valdovas Egipto Pirmosios dinastijos, maždaug 5500 BC Aristotelis ir Plinijus tiek kreiptis ? Turkis. “Marco Polo” net paraš? apie tai. Turkis visada buvo laikomas gyvyb?s akmuo. Ji taip pat turi ilgas nuolatinis istorij? daugiau nei 1000 met? su ind?nais, kurie naudojo j? pla?iai apsaugos ir gijim?. Akmuo taip pat buvo naudojama religijos, meno, prekybos, deryb? sutart?, papuošalai.Turkis naudoja kaip gydymo akmuo pasiekia toli – jis buvo naudojamas galvos skausmas, aki? sutrikimai, karš?iavimas ir vabzdži? ?kandim? tai tik keletas iš j?. Jis buvo sumalti ? miltelius tada jis buvo g?r? išgydyti skrandžio negalavim?. Turkis taip pat turi daug metafizini? savybi?. Tai suderinti akmens, kuris sak?, kad sumažinti nervingum?, pad?ti spr?sti problemas, stres? nuo džiovos gyvenimo, ir skatinti draugyst?. Taip pat gerai žinomas už savo apsaugini? savybi? ir daugelyje kult?r? atlikti turkis akmuo su jais visais laikais. Turkis dažnai suverti ant karoliuk?, iškirpti ? gyv?n? fetišus, arba kartu su kitais akmenimis, pavyzdžiui, oniksas, ametistas, arba koral?. Jo spalva svyruoja nuo lakuotais dangaus m?lyna žalia ir ji paprastai turi juodos arba rudos spalvos venas eina per j?. Papuošalai yra labai populiarus rinkinys sidabrines. Sidabras gerina nat?ralias spalvas turkis daug geriau nei aukso. Turkis yra rasti Šiaur?s Amerikos ? saus? sri?i? Arizonos ir Naujosios Meksikos. Taip pat rasta Kinijoje, Irane, Turkijoje, Egipte ir Persijoje. Vaškas Apdorota: Daug turkio iš Kinijos vaškas impregnuoti. Parafino gydymas gilina ir stabilizuoja spalv?, bet veikia tik pavirši?.Turkis gali b?ti gana akytas ir kreidos ir dažnai netinka papuošalai, kol ji yra traktuojama.Yra ?vairi? proces?, kurie naudojami turkis. Stabilizavimas yra gydymas, kuris naudoja dervingiesiems medžiag?.Šis procesas naudoja spaudim? ir šilumos užpildyti mikroskopines spragas akmens su plastiko derva. Sukiet?j?s produktas yra traktuojamas akmuo pakankamai sunku iškirpti ir poliruoti. Stabilizavimas leidžia tikra, bet žemesn?s kokyb?s turkis turi b?ti naudojami papuošal?. Stabilizavimo padeda išlaikyti akmen? nuo skaldos ir neleidžia keisti spalvos nuo kontakto su odos aliej?. Vaškas gydymas yra labai bendro su turkio iš Kinijos. Parafinas yra impregnuota ? turkis pagilinti ir stabilizuoja spalv?, ta?iau ji veikia tik pavirši?. Kai papuošalai gali b?ti pagaminti su paruoštu turkis, kuris yra maltos turkis iš prastesn?s akmen?, kad yra išlietas kartu su epoksidine derva, dažytos ir suspaustas ? akmen?, tarsi form? – jie atrodo gerai, bet neturite tikros akmens vert?. Kitas procesas yra vadinamas “blokas”, kur iš plastiko dervos ir daž? mišinys yra pagamintos blokuoja kepalas dyd?. N?ra tikrasis turkis šiame mišinio, tai yra visiškai vyras proto ir tur?t? b?ti ženklinami imituojami. Jis yra pagamintas ?vairi? spalv?, ir ji yra pla?iai naudojami apdaila darb?. Taigi, kai už turkio papuošal? rinka žinoti, k? j?s perkate. Imituoti turkis, ir nat?ralus gabalas turkio papuošalai yra siaubingas. Kas nors j?s? poreikiai b?t? tiesiog b?ti tikri, kad produktas J?s perkate kaina pagal savo sud?t?.M?gaukit?s š? tikrai graž?s akmen? !!

Kaip ?sigyti brangakmeni? internete

STSNOBSJ-470043

Taigi … j?s ieškote ?sigyti kokybišk? brangakmenio internete ir jums reikia šiek tiek pad?ti nustatyti, kas charakteristikos tur?tum?te b?ti ieškote ? kokyb?s perlas. Šis straipsnis yra skirtas kaip šaltin? pad?ti jums per s?kmingo brangakmenio pirkimo išvengiant daugelio bendr? sp?st?, kad kai kurie vartotojai ?sivelti. Šie sp?st? dažnai gali palikti r?gšt? skon? burnoje ir padaryti jums šiek tiek klasifikuojam? drovus apie pirkimo perlus ?vairi? tip? internete. Žinau, kad daugelis žmoni? tur?jo blogus ankstesnius akmuo pirkimo patirtimi, o kai, mano nuomone, buvo tiesiog baisu. Bendros temos Bendraudamos apima: * Ar tikrai ne “žino” su pardav?ju taip gerai, kaip aš tur?t? tur?ti prieš perkant savo brangakmenio … * Spalva ranka buvo gerokai kitoks nei brangakmenio vaizdas rodomas internete … * Ar ne skaityti “baudos spausdinti” d?l mano brangakmenio pirkimo … * Ieškoma gr?žinti brangakmenio ir pardav?jas mok?ti Padorus pakartotin? gyvuli? mokest? … * Nesuprato, siekiant aiškumo, tono, atspalvio ir sodrumo svarb? prieš priimant savo brangakmenio pirkti … Ir s?rašas t?siasi ir t?siasi … Jei notbeen per kaip ši patirtis, arba esate tikrai interneto išminties vartotojas arba j?s tiesiog buvo paprastas pasisek?.Daugelis brangakmenio vartotojai išmesti iš savo sunkiai uždirbtus dolerius daug ? brangakmeni?, kurie yra žymiai mažiau vert?s, nei pinig? jie praleido.Tai gaila, jiems ir gana apmaudu “Gera vaikinai” per brangakmenio pramon?je. Kiek kart? j?s nor?jote žinoti, kad j?s darysite teisingai ?vertinti galim? ?sigyti? Aš jau papraš? š? klausim? dažnai ir esu nusteb?s, kad didel? dalis vartotoj? tiesiog nedaryk reikaling? nam? darbus prieš priimant pirkimo sprendim?. Žinoma, ne d?l to, kad patikimi ištekli?, kurie yra prieinami vartotojui stokos daugelis žmoni? tiesiog tegul “nori” ir nedelsiant pirkimo gauti ? priek? savo ger? sprendim?. Elgtis atsargiai visada geriausia vieta prad?ti. Prad?kime bendrinis s?raš? dalyk?, ? kuriuos reikia atsižvelgti padaryti brangakmenio pirkimo proces?. ? “bendrinis s?rašas” apima tokius dalykus kaip “5 W”, ty kas, kaip, kur, kod?l, kada. Jei j?s? užklaus? apima kelet? ar net visus šiuos klausimus, j?s turite ger? start? gauti reikiam? informacij?, jums reikia padaryti išminting? sprendim? pirkti j?s? kit? brangakmenio. Brangakmenio “Kas” ir “Kur” Kas j?s ketinate daryti versl? su ir kur jie yra gali pasakyti daug apie brangakmenio pardav?j?. Ar akmuo mažmenininkas b?stin? viduje ar jie užsienio bendrov? buvimas internete? Šis faktas yra visuotinai žinoma / atskleid? tuo metu, kai atlikti mok?jim?, ta?iau ne visada. Visa užsienio vs vidaus klausimas yra vertas kitos diskusijos apskritai, bet j?s turite nuspr?sti savo paties proto, ko j?s labiausiai patogiai. Kai kurie užsienio ?moni? naudoti vidaus pašto lašas laivas savo brangakmeni?. Ant paviršiaus, atrodo, kad jie savo šalies bendrov?s, kuri noriai pateikti FTC taisykli? ir reglament?, iš kuri? daugelis apsaugoti jus kaip vartotojui, bet kai kurios užsienio bendrov?s negal?jo r?pintis mažiau apie šias gaires. Taigi, ji niekada Skauda užduoti klausim?. Tai pad?s jums išvengti d?m? ir veidrodžiai žaidimas, kad daugelis užsienio pardav?jai ?gyvendinti savo rinkodaros strategij?. Žinau vien? ?mon?, vis? pirma, rinkodaros brangakmeni?, kad turi daug vienu metu persik?nijimus, kaip aš juos vadinate, internete tuo pa?iu metu. Jie turi daug svetaini?, visi su ?vairi? išvaizda ir parduoti ir iš esm?s t? pat? inventori?. Nors šis užmaskuotas prekybos r?šis n?ra ir pats “blogas”, nei “nes?žiningas”, ji tikrai sunku gauti ? šiuos pirmuosius por? klausim? atsakymo ir kelia sumaišt? daugel? brangakmenio pirk?j?. Kas aš svarsto versl? su ir kur jie yra? Galb?t J?s norite kat? aplink google šiek tiek rasti turim? informacij?, o gal net kažkiek nuorodas. Atsiliepimai ir nukreipimai sudaro didži?j? dal? m?s? verslo ir mes noriai dalintis savo klient? Atsiliepimai / patirtimi m?s? svetain?je, kad m?s? reputacija “Real” už b?simieji klientai. Geras dalykas! Taigi, suprasti, kas j?s ketinate daryti versl? su ir kur jie yra suteikia jums žini?, iš kurios elgtis siekiant gauti savo pirm?j? / kit? brangakmenio proceso pagrindu. Brangakmenio “K?” What klausim? galima atsakyti tiesiog atsižvelgiant ? bendr? kokyb?s ?vairi? brangakmeni? mažmenininkas si?lo savo svetain?s išvaizd?.Ar akmuo mažmenininkas atlikti žemo reitingo brangakmeni?, aukštos kokyb?s, arba plat? kokyb?? Tai tur?t? kalb?ti apimtis jums. Yra daug mažmeninink?, kad tiesiog Pervežti mažesnes klases brangakmeni? už pigiai ir parodyti tai, kas geriausia iš ši? r?ši? kaip aukš?iausios kokyb?s akmen?. Kai perži?rite ši? akmen? nuotraukas, galite pagalvoti, j?s ži?rite ? virš? spalvos, lyginant su kit? brangakmeni? s?raše, kai iš ties? j?s vis dar gali ži?ri run-of-the-mill, prastai spalvoti akmenys, kurie gali b?ti padarytos išilgin?s ?pjovos truput? didesnis spalv? diapazone, negu kiti. Ir taip, yra daug ši? akmen? tip? LOT už maždaug $ 300 / CT vis daugiau pardav?j?.Pareiškimai d?l šios medžiagos kokyb? dažnai perd?ti ir nuotraukos ant ši? akmen? gali b?ti net arti atstovaujanti faktin? element?. Rizika pirk?jo, kuris yra Lotyn? fraz? reiškia: “! Pirk?jas beware” Geras patarimas mums visiems. Kiti klausimai, susij? su tuo, kas yra išsam? supratim? apie mažmenininko “smulkiu šriftu”. Brangakmenio “Kod?l” Why klausimas yra tikrai savarankiškai aiškinamojo …. nes norite tur?ti kokybišk? brangakmenio. Right? Be to, j?s tikriausiai norite pabandyti suprasti, kod?l bendrov?, kurios akmuo ži?rite, yra brangakmenio verslui. K? reiškia tai yra … išskyrus akivaizdžios priežasties, parduoti savo produkt?, pelno, tai atrodo, kad jie turi ger? verslo susidom?jim? brangakmenio tipo galvojate ar n?ra pardav?jas tiesiog pasi?lyti j? kaip kit? linij? brangakmeni? apie savo svetain?. J?s? interesai b?t? naudingiausia apsipirkti su mažmenininko, kad turi ger? akcij? ir didel? bendr? d?mesio ? medžiagos tip?, kuriame j?s turite susidom?jim?. Tai suteiks jums su savo geriausiu šansas perži?r?ti graži? kolekcij? brangakmeni?, iš kuri? rinktis ir konkurencinga kainodara. Be to, aš rekomenduoju, kad j?s perkate iš pardav?j?, kurie yra daugiau nei laimingi gal?dami dirbti su jumis ant pasirinktinio tvarka. Jei jie nesiryžta tai padaryti, jis gali nurodyti, kad jie yra gauti savo brangakmeni? iš kit? mažmeninink? ir nenori vargintis su kaip j?s? tam, nes jie tiesiog negali apsukite j? greitai. Tai tada galima jums rasti sau perkant akmen?, kuris yra tik arti, k? tikrai nori. Kod?l atsiskaityti už kažk? “arti”, kai j?s gaunate pasiruoš? lašas sunkiai uždirbtus poky?i? riek? išgalvotas brangakmenio sau? Brangakmenio “Kai” Ir, pagaliau, iki dienos, kai klausimas susij?s su toki? tyrim? as: Kada bus mano brangakmenio kad laiv? ir kokiu b?du (vež?jas)? Ar yra koki? nors papildom? mokes?i?, kai laivybos brangakmeni?? Kada papildyti atsargas savo brangakmenio inventori?? Kada geriausias metas ?sigyti kokybišk? brangakmenio? J?s gaunate id?ja. Prašydami tokius klausimus, jums geriau žinoti savo brangakmenio pardav?j? ir gali nutiesti keli? ? ilgalaik?, s?kming? santyki? su savo brangakmenio pardav?jo. Apibendrinant, svarbu, kad j?s turite ger? supratim? apie ?mon?, iš kurios norite, kad brangakmenis pirkimo ir j? kokyb?s ir kainos yra išlaikyti su savo bendrais l?kes?iais. M?s? ?mon?s patirties, mes nustat?me, kad nuostabi, kiek pakartokite verslo mes padar?me su m?s? vertinami klient? per metus, tiesiog teikti atsakymus ? šiuos pagrindinius klausimus. Tikim?s, kad jums bus padaryti daug išminting? brangakmenis pirkimo dien?, m?nesi? ir met? ateiti. Yra daug r?ši? brangakmeni? prieinama šiandien rinkoje ir j?s skolingas j? sau gauti faktus pirm? kart? prieš priimant bet kokius papildymus savo brangakmenio kolekcij?. Raginu jus ?d?ti ši? “perkam?j? model?”, siekiant išvengti bendr? sp?st? ir nusivylimus, kaip padaryti neteisingus pirkimo sprendimus d?l kito brangakmeni? pirkti. Pabandyk! Jums bus malonu jums padar?.

Juvelyrika Kaip Gražios moterys, kaip jums

STIOL-38025

Straipsnis K?nas: Juvelyrika yra pavadinimas, suteiktas už bet kuri? k?no puošmena, paprastai yra pagaminti iš tauri?j? metal?, toki? kaip auksas, sidabras, platinos ir, ir nustatyti su brangakmeniais, kaip safyrai, smaragdai, deimantai ir tt Bižuterijos yra pagamintas iš dirbtini? medžiag?, toki? kaip plastiko ar stiklo. Bet brangenyb?s R?šiuoti pagerina asmens grož?. M?s? prot?viai naudojo skirtingus tipus papuošalai, pagaminti iš ?vairi? medžiag?, net jei šie taurieji metalai ir akmenys nebuvo atrastos. Tomis dienomis, ji buvo pagamintas iš gyv?n? dantys, kevalai ir tt Korpusai buvo suverti kartu ir d?v?ti aplink kakl? ar aplink rieš?. Kaip ir visa kita, tai laikina priemon? padaryti papuošalai tobulinami pati laikui b?gant, ir vyras atrado išsamesnis b?d?, kaip ornamentus. Karoliukai buvo pla?iai naudojamas. ?vairios pasaulio kult?roms gars?jo ?vairi? tip? papuošalai naudojami. Nors egiptie?iai gars?jo savo labai spalvinga papuošalus, kad, priešingai graikai pirmenyb? bespalves metal?. Iš papuošal? dydis per skyr?si. Papuošalai d?vimi viduramžiais buvo didžiulis, lyginant su subtilus juvelyrikos, kad yra labai daug madinga dabar.Žmon?s prad?jo tik?ti, kad tam tikri papuošalai gali b?ti naudojamas apsisaugoti toli pikt?j? dvasi?. Yra keli tokie prietarai, susij? su ?vairi? r?ši? akmen? ir metal?, kurie turi savo kilm? senov?s amžiaus, ir kuris toliau vaidina daugelyje pasaulio dalis, tam tikru ar kitu b?du. Tai buvo renesanso, kad padar? papuošal? gamybos menas ir atneš? apie pastebimai pasikei?ia taip, ji buvo padaryta. Netrukus auksakalys at?jo kartu ir ne laukti pernelyg ilgai, kol jis atneš? imitacija brangenyb?s, kad yra prieinamas visiems. Per tam tikr? laik?, papuošalai vyst?si kaip socialin?s ?gio ir reitinge ženklas. Jis buvo d?v?ti tiek vyrams, tiek moterims šimtme?ius. Portretai žmoni? iš ankstesni? amži? aiškiai atskleidžia papuošalai d?v?ti juos kaiš?i?, auskarai, pakabukai, pakabu?iai, žiedai ir kt JEWELS formos ?vairov? buvo naudojami vyrai savo durklai taip pat. Nors jis buvo d?v?ti visiems žmon?ms, The ?gio skirtumas matyti iš juvelyrikos tipo. Turtingas ir aristokratiška puošia save su papuošal? pagaminti iš tauri?j? metal? ir brangakmeni?, ?skaitant deimantus, o skurdesni? skyriuje visuomen?je padar? tai su ornamentais, pagaminti iš žalvario, karoliukai, akiniai ir tt Nors deimantai yra populiariausias ir brangiausias, smaragdais, safyrais ir kit? nustatyt? aukso, platinos, sidabro brangakmeni? yra paklausa taip pat. Yra nustatytos laikrodžiai vyrams ir moterims deimantai ir jie atrodo madingas ir sud?tingesn?s. Iš brangenyb?s dovana trunka amžinai ir prisiminimai svyruos tol, kol patys žmon?s.

Kaip Raskite Perfect Juvelyrika už atostogas

garnet-gemstone-silver-earrings-331

Atostog? sezonas spar?iai art?ja, o kaip dienos trump?ja mes greitai pristatomos su mintimi, kad suteik?te sezonas jau greitai bus ant m?s?. Bet k? gauti specialius žmones m?s? gyvenime? Juvelyrika yra visada mados. Dydis yra visada teisus ir kiekviena moteris jums pasakys, j?s niekada negali tur?ti per daug papuošal? ar per daug por? bat?!Yra tiek daug pasirinkim?, kad ji gali b?ti sunku žinoti, kas yra teisinga, kad asmuo mes perkate. Turint tai omenyje, ?ia yra keletas patarim?, k? pirkti š? atostog? sezon?, pradedant viršuje ir darbo savo keli? žemyn. Auskarai Nesvarbu auskarai asmens perkate už skon?, j?s galite juos rasti graži? por? praleidus šiek tiek laiko daro kai kasti. ? auskarai pasirinkimai svyruoja nuo lankus, smeig?s su trumpo sustojimo ? tabaluoti diapazone.Su auskarai daroma kiekvienoje metalo ?sivaizduoti, galite juos rasti balto aukso, geltona aukso, sidabro ir paladžio. J?s galite prid?ti brangakmeni? ar deimantai tikrai padaryti ?sp?d?, bet kokia byla, yra kažkas ten absoliu?iai kiekvieno skon?. Atminkite j?s? gav?j? skon? perkant, taip pat j? gyvenimo b?d?. Jei perkate k? nors, su mažais vaikais, išvengti lankai arba tabaluoti auskarai naudai smeig?s. Geras patarimas yra ieškoti smeig?s su apsaugos sagtimi, nes tai duos d?v?tojui ramyb?, kad auskarai nebus lengvai nukristi ir b?ti prarastas. Daugelis juvelyr? gali apsikeitimo dabartinius s?sagomis už saugumo tip?. Tai gali kainuoti šiek tiek daugiau, bet tai tikrai verta. Kiekviena moteris pasakys, kad auskarai gali lengvai pasiklysti! Jei visi j? papuošalai yra arba sidabro arba baltas auksas, laikyti j? palei tas linijas, arba nusipirkti paladžio papuošalai. Taip pat reikia nepamiršti, kad kai kurie žmon?s turi alergij? tam tikriems metalams, ir pirkti jiems auskarai, kad jie bus alergiškas tikrai imtis kai kuri? ypatingumas iš momentu pora. karoliai Iš taisykli?, taikom? auskarai daug taip pat taikomos karoliai. Venkite karoliai, kad pakabinti per mažas tiems, su mažais vaikais ar dirbantiems slaugos srityje. Maži vaikai ir pacientai gali bandyti ir patraukti už karoliai grandin?s, tod?l skaldyt? karoliai. Galite pasirinkti grandin?s ilgio ?vairov? ir dauguma juvelyr? galite lengvai sutrumpinti grandin?s ilgis karoliai. Nebijokite prašyti tai. Dauguma moter? m?gsta nešioti v?rin? ir rasti vien?, kad gali b?ti d?vimi kasdien yra tikras lobis!Paprastas žavesio kabo ant grandin?s yra gražus ir nesenstantis. Nurodykite karoliai su geltonu aukso grandine ir balto aukso žavesio ar deimantas yra ypa? universali, nes ji visada gali b?ti d?vimi su baltu arba geltonu atspalvi? papuošalai. Kelion? Diamond karoliai išaugo populiarumas, su tokiomis kompanijomis kaip Danforth Diamond ir Kay juvelyr? skatinti š? v?rin? su savo stygini? deimant?, kurios gali b?ti tiek balto aukso ir geltonos aukso. Ši karoliai yra puikus poroms, kurios tik praleidimas, k? tik ved?s, arba buvo ved?s met?. Jei kelion? deimant? karoliai yra ne visai ? gav?jo skon?, visada yra iš kolj? su abiem pakabu?iai ir brangenyb?s, kad gali tilpti su bet kuriuo asmeniu stiliaus kompiuteris, ar tai b?t? aukštos mados ar džinsai ir marškin?liai, kur? ?vairov? metalai ir su daugeliu brangi?j? akmen?. Apyrank?s Baltas auksas, aukso geltonos, deimantai – tai gali b?ti sud?tinga nuspr?sti, kuri? apyrank? duoti kaip atostog? dovana. Nors tarp balto aukso ir aukso geltonos sprendimas yra daugiau asmeninio skonio klausimas, kiekvienos svyruoti nuo paprasto Bangles žavesio apyrank?s stili?, kurie gali b?ti individualizuotas tiek dovan? dav?jas ir gaunan?iam asmeniui dovan?. Jei asmuo j?s suteikiant dovan? nenori per daug dalyk? kaban?ios iš apyrank?, laikant j? ? kažk? paprastesnio kaip aukso Bangle apyrank?s yra turb?t geriausias b?das eiti. Žinoma, deimantai niekada neišeina iš mados, o kai dauguma žmoni? galvoja apyrank?s aplink šventes jie galvoja apie Diamond Tenisas apyrank?. Galima tiesiog apie bet kok? metalo, deimantiniai teniso apyrank?, ir tikrai bet deimant? apyrank?s, yra puikus komplimentas bet kokio stiliaus ir visada tikrai hitu ne atostog? sezono. žiedai Žinoma, ne diskusija apie juvelyrikos parduotuvi? b?t? visiškai nenurodant žiedai. Žinoma “žiedai” neturi reikšti sužad?tuvi? žiedai, nors yra tikrai daug galima pasakyti apie pasi?lym? atostog?. Diamond žiedai, kurie neturi ?sipareigojim? kartu su jais b?na ?vairi? dydži?, form? ir mados ?vairov?, nuo paprast? iki ?mantrus. Picking teis? vien? kaip atostog? dovana yra tiesiog žinoti, k? geriausiai atitinka stili?, skon?, ir gyvenimo b?d?, kad asmuo, d?l kurio j? reikalas. Atsižvelgdama biudžeto rib? negadina arba. Žiedai šventes yra ne tik tie, su deimantais prie j?. Yra daug žied? su spalvotais brangakmeni?, kad padaryti puikias dovanas. Be to, su akmenimis galite pasirinkti žiedas, kuris atitinka gav?jo m?gstam? spalv? arba reiškia savo gimimo dat?, tod?l šis dar labiau asmeniška. Planuoti iš anksto Gal? gale, perkate juvelyrikos šventes apima kantryb?s, tod?l planuoti ? priek?. Nesvarbu, ar j?s perkate internetu ar ketinate faktin? parduotuv?je, atostog? ?sp?džius gali b?ti ?temptas, tad suteikti sau pakankamai laiko tai padaryti visus savo prekybos ir jums ne tik išvengti padidinti savo kraujo spaudim?, bet j?s ‘ ll rasti geresn? pasirinkim? papuošalai suteikti š? atostog? sezon?.